Преглед на проектот

Наименование на проекта:

"Дигитална природа"

Партнери на проектот:

Здружението „Без граници 21 век” Ќустендил и Организација на жени - Штип

Период на имплементација:

14 месеци: 18 Октомври 2016 до 17 Декември 2017

Програма на финансирање:

Интерег-ИПА ЦБЦ Бугарија - ФИРОМ